bussines logo

apply button

univ logo3

env banner2 2017

תוכנית הדוקטורט של החוג למנהל עסקים - קורסי חובה תשע"ט

209.4411.א סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברהבהוראתו של פרופ' שלמה הראלי - ימי ג' בין 9-12 בתקופה בין 18.12.2018 – 15.02.2019

209.4460.ב סמינר הכנה לתזה ולדוקטורט, בהוראתה של פרופ' מיכל בירון - ימי שישי בין 11-14 בתקופה בין 22.02.2019-10.05.2019

209.4450.ב שיטות מחקר מתקדמות, בהוראתו של פרופ' דניאל צבר - מועדי השיעורים טרם נקבעו ויפורסומו בהמשך

MBA מחקרי - תואר שני במנהל עסקים עם תזה

 

 

מערכת שעות וקורסים של התוכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה א')

מערכת שעות וקורסים של התוכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה ב')

התוכנית

תכליתה של תוכנית לימודים זו היא להכשיר בוגרות/בוגרים בעלי תובנה מחקרית מעמיקה וידע בתחומי הדעת השונים במנהל עסקים. השנה הראשונה ללימודים ממוקדת ביצירת תשתית ויסודות אצל הלומדים/ות, שיהוו אבני דרך לשלב העמקה מחקרי. התוצאה היא תוכנית לימודים דו-שלבית ודו-ממדית. בשלב הראשון, יתקיימו קורסים השייכים לליבת הלימודים בחוג למנהל עסקים, ובשלב השני ינותבו הלומדים/ות לסמינרי מחקר.

התוכנית מיועדת לבוגרים/ות מצטיינים בתואר הראשון, השואפים להעמיק במחקר בתחום הניהול ובהיבטיו המעשיים. בוגרי/ות התוכנית יהיו בעלי תובנות מחקריות באחד מתחומי הניהול, תוך שילוב של הכשרה מגוונת שתאפשר ראייה הוליסטית, מחקרית ומעשית. התוכנית תכשיר את הלומדים/ות לניהול מעשי בתחומי המחקר המגוונים של הניהול (אסטרטגיה, שיווק, מערכות מידע, מימון, התנהגות ארגונית וכיו"ב), תוך כדי מיקוד בתחום מחקר עיקרי שייבחר על-ידי כל סטודנט/ית בתוכנית.

לסיכום, התוכנית נועדה לתת בידי הבוגרות והבוגרים הכנה להמשך בשני כיוונים: התמקצעות בכיוון מחקרי באמצעות המשך לימודים לתואר שלישי, או פנייה לכיוון יישומי, מצוידים בהבנה מעמיקה יותר הנובעת מהדגש המחקרי של התוכנית.

תנאי הרשמה והגשת מועמדות

 • תואר ראשון בציון של 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*
 • עמידה בבחינת ה-GMAT או בבחינת כניסה חוגית בציון שייקבע
 • רמה נאותה של שליטה באנגלית (ציון בחינה וראיון אישי)
 • המלצות משני מרצים מלימודים קודמים
 • ראיון אישי ו/או קבוצתי
  * מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
  פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
  מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

מבנה כללי של תוכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

קורסי הליבה (14 שש"ס)

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (2 שש"ס)
 • מחשבים ומערכות מידע (2 שש"ס)
 • התנהגות ארגונית (2 שש"ס)
 • כלכלה ניהולית (2 שש"ס)
 • חשבונאות פיננסית (2 שש"ס)
 • ניהול השיווק (2 שש"ס)
 • שיטות כמותיות (2 שש"ס)

קורסים מתודולוגיים (11 שש"ס)

 • סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברה (2 שש"ס)
 • סטטיסטיקה מתקדמת (3 שש"ס)
 • שיטות מחקר מתקדמות (2 שש"ס)
 • סדנה לכתיבת עבודה מדעית (2 שש"ס)
 • סמינר מחלקתי (2 שש"ס)

קורסים אינטגרטיביים (10 שש"ס)

 • אסטרטגיה שיווקית (2 שש"ס)
 • ניהול פרויקטים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה עסקית (2 שש"ס)
 • ניהול ארגונים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה תאגידית (2 שש"ס)

שלושה סמינרי מחקר (9 שש"ס), בתחומי המחקר הבאים:

 • מימון
 • שיווק
 • מערכות מידע
 • ניהול ארגונים
 • אסטרטגיה עסקית
 • משאבי אנוש

סך הכל בתוכנית: 44 שש"ס

הלימודים מתקיימים בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתותאם ללומדים בתוכנית זו.

לפרטים נוספים, יש לפנות לגב' ורד דנה | vtron@univ.haifa.ac.il 04-8288489

תוכנית MBA בניהול ארגונים ללא כוונות רווח (אלכ"ר)


מועדי ההרשמה לתוכנית

פירוט קורסים וסילבוסים

 

מחזור ט"ז 2020-2022 - כיתת ענבר

מחזור ט"ו 2019-2021 - כיתת ספיר

מחזור י"ד, 2018-2020 - כיתת נופך

מחזור י"ג, 2019-2017 - כיתת מרגלית


התוכנית

תוכנית ייחודית זו מיועדת למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח, המבקשים להרחיב ולפתח מיומנויות ניהול, אשר יסייעו להם להתמודד עם אתגרים ניהוליים בסביבה חברתית וקהילתית מורכבת, וכן למנהלים בארגונים אחרים השואפים לרכוש ידע בתחום הארגונים ללא כוונת רווח. ארגונים ללא כוונת רווח כוללים מלכ"רים, עמותות, ארגונים ציבוריים, ממשלתיים וארגוני חברה וקהילה. ארגונים אלה מרכזים את מרבית הפעילות בתחומים חברתיים כגון: רווחה, בריאות, חינוך, בטחון, תרבות, איכות הסביבה וספורט. הניהול בארגונים אלה דורש כישורי ליבה הדרושים למנהלים בכלל, ולצידם כישורים וידע הייחודיים לסוג פעילות זו. אנו מאמינים שהכשרה ניהולית מקצועית המוצעת בתוכניות MBA הנתפסת כדרישה מקובלת ממנהלים בעולם הרחב, חיונית גם למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח המתמודדים עם סוגיות ניהול דומות. בית הספר רואה שליחות בהכשרת מנהלים בארגונים כאלה ובהכנתם לאתגרים בפניהם הם עומדים. באופן זה, התוכנית בנויה על לימודי ניהול כלליים המכשירים את הלומד לניהול כללי בארגונים בכלל, ולימודים בנושאים הקשורים בניהול ארגונים ללא כוונת רווח באופן ספציפי. גישת הלימוד אשר מנחה תוכנית ייחודית זו הינה גישה בין-תחומית, המשלבת ידע מדיסציפלינות שונות ומקנה כלים להבנת מרחב הניהול של ארגונים בכלל, וארגונים שאינם למטרות רווחיות בפרט. המסיימים בהצלחה את התוכנית, יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים - MBA, ובספח בו יצוין כי קיבלו התמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח.

הלומדים

התוכנית מיועדת למנהלים המוצאים עניין בארגונים ללא כוונת רווח, בעלי נסיון ניהולי או מקצועי של שלוש שנים לפחות. אנו מצפים כי הלומדים יגיעו ממגוון רחב של ארגונים, כולל ארגונים ללא כוונת רווח אשר ישקפו את טווח הפעילות הרחב של הארגונים הללו. תוכנית הלימודים מעודדת את המשתתפים לחלוק עם חבריהם ללימודים מניסיונם הניהולי במסגרות הלימוד השונות. התוכנית הינה אינטנסיבית ובנויה מתקופות לימוד מרוכזות וקצרות, מתוך רצון להציע תוכנית לימודים יעילה תוך ניצול מירבי של זמן הלומדים, המשלבים בין לימודים ועבודה.

אנו רואים את הלומדים כעומדים במרכז ההוויה של בית הספר. בעינינו, הם החוליה המקשרת בין העולם האקדמי לקהילה הרחבה. הם באים מהקהילה החברתית-ניהולית, סופגים ידע ומומחיות ושבים לקהילה ולארגוניהם, על מנת לשמש כמנהיגים המובילים למצוינות ניהולית.

מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים ביום לימוד אחד בשבוע: יום שלישי מהשעה 09.00 ועד 19.00. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת.

משך לימודים קצר: משך התוכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימודים מתפרשים על פני כשמונה תקופות רצופות, הנמשכות תשעה שבועות כל אחת.

חווית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים והניסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים.

שילוב בין תיאוריה למעשה: התוכנית משלבת בין מרצים מהאקדמיה לבין מרצים מהשטח, הן מהארץ והן מחו"ל. המרצים בתוכנית מדגישים את האוריינטציה היישומית של החומר הלימודי, והשילוב בין התיאוריה למעשה תורם לאיכות הניסיון ולחוויית הלמידה בתוכנית. 

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי/תעסוקתי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
 פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת כניסה בית-ספרית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית.    
   * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הכניסה.
   * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה לוועדה בית-ספרית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.
3. לאחר ההרשמה יש למלא את השאלון למועמד של התוכנית ולשלוח אותו למרכזת התוכנית.

שכר לימוד 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב) , בכפוף לתקנון שכ"ל.

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

בעלי תפקידים

ד"ר מחמוד קעדן - ראש אקדמי של התוכנית

mqadan@univ.haifa.ac.il 

גב' דיאנה גרויסמן - מרכזת התוכנית
dgroisman@univ.haifa.ac.il 
טלפון: 04-8249193

תוכנית MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

 

מועדי ההרשמה לתוכניתועדי ההרשמה לתוכנית 

פירוט קורסים וסילבוסים 

מערכת שעות כיתת כחל - 2022-2020

מערכת שעות כיתת יסעור - 2021-2019

מערכת שעות כיתת טווס - 2020-2018

התוכנית

תוכנית הלימודים שלנו מייצגת תפיסה חדשנית ועדכנית של ניהול משאבי אנוש בתפקידו כשותף אסטרטגי לניהול, הנוטל חלק חשוב ביצירת יתרון תחרותי לארגון.

תוכנית ייחודית זו מיועדת למבקשים להרחיב ולפתח מיומנויות ניהול, אשר יסייעו להם להתמודד עם אתגרים ניהוליים בסביבה עסקית דינאמית ומורכבת, ובמציאות של שוק גלובאלי, המשתנה במהירות, והחשוף לשינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, פוליטיים ואחרים. אתגר זה, בפרט בניהול הגורם האנושי, מחייב צורת ניהול שונה המדגישה את הצורך בחשיבה אסטרטגית פרו-אקטיבית ושימוש מושכל במשאבי הארגון לשם הכנת הארגון להתמודדות עם השינויים. ניהול משאבי הארגון להבטחת יתרון תחרותי ארגוני היא שאלה של הישרדות ארגונית.

בית הספר למנהל עסקים רואה שליחות ביצירת סטנדרטים ניהוליים חדשים של משאבי אנוש, מתוך הכרה בצורך להעלאת המקצוענות של משאבי אנוש בישראל, וביישום תפיסת תפקיד חדשנית ועדכנית של ניהול משאבי אנוש כשותף עסקי/אסטרטגי.

מטרת התוכנית היא להכשיר עתודה ניהולית במשאבי אנוש ברמה אקדמית גבוהה, עם אופקים מקצועיים רחבים והבנה עסקית ראויה, שתוכל לתפקד בארגון כשותף אסטרטגי/עסקי, ותדע להתמודד עם מגוון הסוגיות הניהוליות שבתחום.

גישת הלימוד אשר מנחה תוכנית ייחודית זו, הינה גישה בין-תחומית המשלבת ידע מדיסציפלינות שונות, וממוקדת בהטמעת מקצוענות במשאבי אנוש, ומתמחה באופן מעמיק ורחב בתכני הליבה של המקצוע - התוכנית מדגישה את חשיבות הקשר לעולם המעשה, ומשלבת רמה אקדמית גבוהה ביותר יחד עם התמודדות מעשית.

הלומדים - אנו מצפים כי הלומדים יגיעו ממגוון רחב של ארגונים, אשר ישקפו את טווח הפעילות הרחב של הארגונים הללו. תפיסת בית הספר מעודדת את המשתתפים לחלוק עם חבריהם ללימודים מניסיונם הניהולי, במסגרות הלימוד השונות.

מסיימי התוכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים - MBA, ולספח התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.

משך הלימודים

הלימודים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע - ימי שלישי בין השעות 15:00 - 21:00 וימי שישי בין השעות 08:00 - 14:00. הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר/נובמבר, ומסתיימים בפברואר/מרץ של השנה העוקבת, סה"כ כ-16 חודשים.
שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעיתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הכרמל (האוניברסיטה).

מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

 • לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים, כאמור, בשני ימי לימוד בשבוע. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת.
 • משך לימודים קצר: משך התוכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימודים מתפרשים על פני כשבע תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת שמונה שבועות, ושבוע נוסף לבחינות. 
 • חווית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים והניסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים.
 • שילוב בין תיאוריה למעשה: התוכנית משלבת בין מרצים מהאקדמיה לבין מרצים מהשטח, הן מהארץ והן מחו"ל. המרצים בתוכנית מדגישים את האוריינטציה היישומית של החומר הלימודי, והשילוב בין התיאוריה למעשה תורם לאיכות הניסיון ולחוויית הלמידה בתוכנית. 

תוכני תוכנית MBA זו, בהתאם למטרות, מורכבים משלושה עולמות תוכן עיקריים:

א. מקצועות לימוד ייחודיים למשאבי אנוש.

ב. היבטים ארגוניים, התנהגותיים וניהוליים.

ג. הבנה עסקית.

תוכנית ה-MBA תתמקד בשילוב בין ידע אקדמי למעשי, באמצעות מקצועות לימוד כגון מפגשים עם מנהלי משאבי אנוש בשטח, התנסות במשחק מנהלים ושילוב אנשי שטח במקצועות הלימוד.

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי/תעסוקתי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
 פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת כניסה בית-ספרית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית.    
   * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הכניסה.
   * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה לוועדה בית-ספרית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.

שכר לימוד 


תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב), בכפוף לתקנון שכ"ל.

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

בעלי תפקידים

ד"ר מחמוד קעדן
ראש אקדמי של התוכנית

פרופ' אילן משולם
יועץ אקדמי של התוכנית

גב' ורד פטרר-אלון
מרכזת התוכנית
דוא"ל:valon@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249581

תוכנית MBA בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין

 

מועדי ההרשמה לתוכנית

פירוט הקורסים והסילבוסים
 

מערכת שעות - כיתת סער 2020-2022

מערכת שעות - כיתת נופית 2021-2019 

מערכת שעות - כיתת מורן 2020-2018

מערכת שעות - כיתת לוטן 2019-2017 

התוכנית

מטרת התוכנית להכשיר עתודה ניהולית ברמה אקדמית גבוהה עם אופקים מקצועיים רחבים שתוכל להתמודד עם מגוון סוגיות ניהוליות ויישומיות של שערוך, מימון, וקבלת החלטות בנושאי ניהול נדל"ן ושמאות.

ייחודיות התוכנית היא באימוץ גישה רב-תחומית: הלימודים יתרכזו במגוון רחב של נושאים הקשורים למנהל עסקים ולניהול נדל"ן ושמאות, כגון: מימון, שיווק, מערכות מידע, משפטים, חשבונאות, מיסוי, שימושי קרקע ואיכות הסביבה, מודלים כלכליים בתחום מקרקעין, ומערכות לאיסוף ועיבוד מידע מרחבי ושערוך מקרקעין. הלומדים יפתחו יכולות מקצועיות בניתוח ואיתור בעיות תיאורטיות ומעשיות. כך יוכלו מוסמכי התוכנית לשפר הן את רמת העיסוק, והן את סיכוייהם למציאת תעסוקה מתאימה בכל הארגונים והתחומים הקשורים לענף הנדל''ן, כגון: בנקים למשכנתאות, רשויות מקומיות, משרדי ייעוץ, קבלני בנייה, אדריכלות ותכנון.

מבנה התוכנית

התוכנית מבוססת על שני מקבצי לימוד - ניהולי והתמחותי. המקבץ הניהולי מכוון ליצירת תשתית תיאורטית ויישומית בתחום הניהול הכללי, ואילו המקבץ ההתמחותי נועד להתמחות ספציפית בתחום הנדל"ן והשמאות.

התוכנית כולה מבוססת על ארבעה נדבכים:

 • קורסים בסיסיים בניהול, כגון: שיטות כמותיות, כלכלה, מדעי ההתנהגות, שיווק, מחשבים ומערכות מידע.
 • קורסי העמקה בנושאים ניהוליים מרכזיים כגון: חשבונאות, השקעות וניהול ארגונים/התנהגות ארגונית.
 • לימודי תשתית אשר מקבילים לנושאים הנדרשים על-ידי מועצת השמאים: היבטים משפטיים בנדל"ן - דיני מקרקעין וחוק התכנון והבנייה, הערכת מקרקעין ועקרונות שומה, תכנון עירוני ותכנון אזורי, הנדסת בניין אזרחית וניהול פיננסי.
 • לימודי התמחות מורחבים בנדל"ן ושמאות, הכוללים קורסים כגון: כלכלה עירונית, תכנון עירוני ותכנון אזורי ומיסוי מקרקעין.

משך הלימודים

הלימודים מתרכזים ביום לימודים אחד בשבוע - יום שלישי בין השעות 08:30 - 20:00. משך הלימודים הינו כשנה וחצי. הלימודים מתפרשים על פני 8 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר/נובמבר, ומסתיימים במרץ/אפריל של השנה העוקבת, סה"כ כ-18 חודשים.
שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעיתים גם בימות השבוע האחרים (לרבות יום שישי). הודעה על כך תימסר מראש.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הכרמל (האוניברסיטה).

פטורים מבחינות מקצועיות של מועצת שמאי המקרקעין בישראל

התוכנית הוכנה בהתאמה לדרישת הבחינות של מועצת שמאי המקרקעין בישראל. לכן, מוסמכי התוכנית, יקבלו פטורים מבחינות מוקדמות של מועצת שמאי המקרקעין  בישראל (לפי החלטתה של ועדת הסילבוס של המועצה מתאריך 01/01/2006, אשר אושרה על ידי המועצה בתאריך 01/02/2006), ויהיו זכאים לגשת לבחינות הסופיות על מנת לקבל "רישיון שמאי מקרקעין בישראל".*

*מותנה באישור סופי שנתי של המועצה
 

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי/תעסוקתי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
 פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת כניסה בית-ספרית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית.    
   * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הכניסה.
   * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה לוועדה בית-ספרית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.

שכר לימוד 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב) , בכפוף לתקנון שכ"ל.

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

בעלי תפקידים

ד"ר דורה קואינקה-זאל
ראש אקדמי של התוכנית

גב' דיאנה גרויסמן
מרכזת התוכנית
דוא"ל: dgroisman@univ.haifa.ac.il 
טלפון: 04-8249193

תוכנית MBA עם התמחות בניהול ספנות ונמלים

 

מועדי ההרשמה לתוכנית

פירוט הקורסים והסילבוסים

מערכת שעות מחזור ב', 2018-2017 - כיתת ברקנית

מערכת שעות מחזור ג', 2020-2018 - כיתת גל

מערכת שעות מחזור ד', 2021-2019 - כיתת דוגית

מערכת שעות מחזור ה', 2020-2022 - כיתת העוגן

התוכנית

מטרת התוכנית להכשיר מנהלים בניהול פעילויות של ענף הספנות והנמלים, הנדרשות כיום לקהילייה הכלכלית בארץ, ובתעשיות המצויות באינטראקציה גבוהה עמו.

בשל מצבה הגיאופוליטי של מדינת ישראל, בה 98% של הסחר ממנה ואליה עובר בדרך הים ודרך נמלי הים שלה, יש חשיבות רבה לידע ניהולי ולהכשרת מנהלים מומחים בתחום. החלטות הממשלה על הפיתוח המאסיבי של הנמלים בישראל מחזקות את הצורך ביצירת שדרת מנהלים עתידית, שיש לה הכשרה אקדמית רלוונטית בתחומים אלו. התוכנית מכשירה מנהלים לעמדות בכירות בענף הספנות והנמלים, כגון: בחברות ספנות וסוכני אוניות, בנמלים, בתעשייה ובחברות גדולות העוסקות בסחר חוץ, בחברות שילוח בינלאומי, בתפקידי ייעוץ למיניהם ובתפקידים רלוונטיים בגופים ממשלתיים.

הידע הניהולי הקיים כיום בקרב מנהלים ומקבלי החלטות בארגונים ובחברות בארץ, הנו מצומצם ולרוב אינו נשען על למידה מובנית. תחום הספנות והנמלים נראה כמאופיין במצבור ידע קבוע ומשתנה באיטיות, ולכן המומחיות הנרכשת בתחום זה עשויה, ברובה, להיות רלוונטית לאורך שנים רבות.

החזון המוצע בתוכנית זו, הנו הקניית ידע מתקדם ומודרני באמצעות פיתוח תואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול ספנות ונמלים. תוכנית ייחודית זו יכולה לתת מענה לצורכי המשק הקיימים והעתידיים בהכשרת מנהלים בכירים בעלי הסמכה בתחומים אלו.

בתוכנית קיים שילוב בין קורסים בתחום מנהל העסקים הכללי לבין קורסים ייחודיים לתחום, כגון: ענף הספנות והנמלים - מבנה והתנהגות; ביקוש והיצע לשירותי ספנות; כלכלת ספנות; אסטרטגיות בהובלה ימית; אסטרטגיות בתפעול ובניהול נמלים; הנמל כחולייה בשרשרת ההובלה; תכנון ופיתוח נמלים.

הלומדים בתוכנית

התוכנית מחויבת למצוינות בהכשרת סטודנטים לקבלת בסיס רחב ומעמיק לבקיאות בניהול ספנות ונמלים. מוסמכי התוכנית יקבלו תואר מוסמך במנהל עסקים, עם ספח המציין התמחות בניהול ספנות ונמלים. התמחות זו תאפשר לסטודנטים יישום מיידי בעבודתם היומיומית, ועשויה גם להעניק להם יתרונות בקריירה בעתיד.

תוכנית הלימודים נועדה לצייד את הסטודנטים במיומנויות ניהול ובמומחיות, הדרושים לעיסוק בסוגיות הן בתפקידי ניהול בחברות ספנות ובנמלים, והן בתפקידים הדורשים מומחיות לעבודה מקצועית ואפקטיביות מול גורמי ספנות ונמלים.

מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע: יום חמישי מהשעה 14:00 ועד 20:00 וימי שישי מהשעה 08:00 עד שעה 14:00. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת.

משך לימודים קצר: משך התוכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימדוי מתפרשים על פני כשמונה תקופות רצופות, הנמשכות תשעה שבועות כל אחת. בנוסף, מקיים בית הספר מעת לעת סדנאות קצרות.

חווית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים והניסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים.

שילוב בין תיאוריה למעשה: התוכנית משלבת בין מרצים מהאקדמיה לבין מרצים מהשטח, הן מהארץ והן מחו"ל. המרצים בתוכנית מדגישים את האוריינטציה היישומית של החומר הלימודי, והשילוב בין התיאוריה למעשה תורם לאיכות הניסיון ולחוויית הלמידה בתוכנית. 

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
 פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת כניסה בית-ספרית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית.    
   * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הכניסה.
   * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה לוועדה בית-ספרית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.
3. לאחר ההרשמה יש למלא את השאלון למועמד של התוכנית ולשלוח אותו למרכזת התוכנית.

שכר לימוד

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב), בכפוף לתקנון שכ"ל.

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

בעלי תפקידים

ד"ר שגיא אקרון - ראש אקדמי של התוכנית

גב' אורלי דננברג - מרכזת התוכנית

odanenber@univ.haifa.ac.il | טלפון: 04-8288732

תכנית MBA עם התמחות במדעי המחשב

מועדי ההרשמה לתכנית

התכנית

פירוט הקורסים והסילבוסים

התכנית המוצעת תהווה מרכז לחקר ולהכשרת מנהלים בניהול פעילויות הובלה ימית ונמלים, הנדרשות כיום לקהילייה הכלכלית בארץ.

בשל מצבה הגיאופוליטי של מדינת ישראל, בה 98% של הסחר ממנה ואליה עובר בדרך הים ודרך נמלי הים שלה, יש חשיבות רבה לידע ניהולי ולהכשרת מנהלים מומחים בתחום. החלטות הממשלה על הפיתוח המאסיבי של הנמלים בישראל מחזקות את הצורך ביצירת שדרת מנהלים עתידית, שיש לה הכשרה אקדמית רלבנטית בתחומים אלו.התכנית תכשיר מנהלים לעמדות בכירות בחברות ספנות ובסוכני אניות, בנמלים, בתעשייה ובחברות גדולות, העוסקות בסחר חוץ, בחברות שילוח בינלאומי, בתפקידי ייעוץ למיניהם ובתפקידים רלבנטיים בגופים ממשלתיים.

הידע הניהולי הקיים כיום בקרב מנהלים ומקבלי החלטות בארגונים ובחברות בארץ, הנו מצומצם, ולרוב אינו נשען על למידה מובנית.תחום הספנות והנמלים נראה כמאופיין במצבור ידע קבוע ומשתנה באיטיות, ולכן המומחיות הנרכשת בתחום זה עשויה, ברובה, להיות רלבנטית לאורך שנים רבות.

החזון, המוצע בתכנית זו, הנו הקניית ידע מתקדם ומודרני באמצעות פיתוח תואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול ספנות ונמלים. תכנית ייחודית זו יכולה לתת מענה לצרכי המשק הקיימים והעתידיים בהכשרת מנהלים בכירים בעלי הסמכה בתחומים אלו.

בתכנית קיים שילוב בין קורסים בתחום מנהל העסקים הכללי לבין קורסים ייחודיים לתחום. לדוגמה: ענף הספנות והנמלים - מבנה והתנהגות; ביקוש והיצע לשירותי ספנות; כלכלת ספנות; אסטרטגיות בהובלה ימית; אסטרטגיות בתפעול ובניהול נמלים; הנמל כחוליה בשרשרת ההובלה; תכנון ופיתוח נמלים.

הלומדים בתכנית

התוכנית מחויבת למצוינות בהכשרת סטודנטים לקבלת בסיס רחב ומעמיק לבקיאות בניהול ספנות ונמלים. מוסמכי התכנית יקבלו תואר מוסמך במנהל עסקים, עם ספח המציין התמחות בניהול ספנות ונמלים. התמחות זו, תאפשר לסטודנטים יישום מיידי בעבודתם היומיומית, ועשויה גם להעניק להם יתרונות בקריירה בעתיד.

תכנית הלימודים נועדה לצייד את הסטודנטים במיומנויות ניהול ובמומחיות, הדרושה לעיסוק בסוגיות הן בתפקידי ניהול בחברות ספנות ובנמלים והן בתפקידים, הדורשים מומחיות לעבודה מקצועית ואפקטיביות מול גורמי ספנות ונמלים.

מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע: יום חמישי מהשעה 14:00 ועד 20:00 וימי שישי מהשעה 08:00 עד שעה 14:00. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת.

משך לימודים קצר: משך התוכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימדוי מתפרשים על פני כשמונה תקופות רצופות, הנמשכות תשעה שבועות כל אחת. בנוסף, מקיים בית הספר מעת לעת סדנאות קצרות.

כתת לימוד נפרדת: תלמידי התוכנית לומדים את כל הקורסים בקבוצה נפרשת ומגובשת. הם זוכים לתנאי לימוד משופרים, הכוללים בין השאר עוזרי הוראה מיוחדים וחומר לימודי ייחודי.

חוויית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים ונסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשאים חילופי רעיונות בין המשתתפים. המרצים מדגישים את האוריינטציה היישומית של חומר הלימודי ושילוב התיאוריה והמעשה תורמים לאיכות הנסיון ולחוויית הלמידה בתכנית.

פורום חברה ועסקים: הלומדים בתוכנית משתתפים במפגשים עם בכירים במגזרי עסקים שונים מישראל ומחו"ל. למפגשים מתכונת של הצגת נושא וקיום דיון בהשתתפות הלומדים והמוסמכים.

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים:

 1. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון גמר של 80 ומעלה
 2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון
 3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:

 1. לעמוד בבחינת כניסה חוגית, הכוללת חלק כמותי, מילולי ובחינה באנגלית, וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע מעת לעת
  • מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת המיון החוגית
  • מועמדים בעלי תואר שני מאוניברסיטאות מוכרות ונושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה פטור מבחינת הכניסה החוגית.
 2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה

ועדת ה-MA של החוג למנהל עסקים תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת הכניסה החוגית.

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא את השאלון למועמד של התוכנית ולשלוח אותו למרכזת התוכנית.

שכר לימוד

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות (עפ"י החלטת המל"ג שכ"ל שנתי לתואר אקדמי לשנה"ל תשע"ו עומד על 13,821 ש"ח).

משך התוכנית: שתי שנות לימוד אקדמיות* (לתקנון שכ"ל בשנתון האוניברסיטה הקש כאן).
* תעריף זה אינו כולל תשלומים נלווים (אבטחה, שירותים וכיו"ב) והוצאות מיוחדות (ספרים, רישיונות ועוד).

בעלי תפקידים

ד"ר שגיא אקרון - ראש אקדמי של התוכנית

גב' יוליה גורליק - מרכזת התוכנית

ygorelik@univ.haifa.ac.il | טלפון: 04-8249192

תוכנית MBA למנהלים

מועדי ההרשמה לתוכנית

מערכת שעות מחזור כ"ו, 2022-2020 - כיתות דליה ודקל

מערכת שעות מחזור כ"ה, 2021-2019 - כיתות גומא וגפן

מערכת שעות מחזור כ"ד, 2020-2018 - כיתות ברקן ובשמת

על התוכנית

תוכנית ה-MBA למנהלים היא הוותיקה והעיקרית בבית הספר למנהל עסקים. התוכנית מתקיימת ברובה בעברית ונועדה לגברים ולנשים באמצע הקריירה. בבחירת הלומדים לתוכנית אנו שמים דגש מיוחד על בגרות וניסיון ניהולי, המשולבים עם יכולת אקדמית ויכולת עבודה בצוות. חברי סגל בית הספר ומוסמכים מכל המחזורים מעורבים אישית בהליך הבחירה והקבלה לתוכנית. סטודנטים המתקבלים לתוכנית מחולקים לשתי כיתות לימוד.

סגל ההוראה בבית הספר מציע חשיפה מיטבית לעולם העסקים במאה ה-21, תוך יצירת קשר בין הפרקטיקה בשטח לאקדמיה. כל חברי הסגל האקדמי הבכיר הם בעלי מוניטין אקדמי, העומד בשורה אחת עם חברי סגל באוניברסיטאות מובילות בעולם. חברי סגל נוספים מרצים בבית הספר על בסיס מומחיות בתחומים הדרושים לתוכנית. כמו כן, בית הספר מארח פרופסורים ומומחים בכירים מחו"ל, מהארץ ומהתעשייה כדי לתת דגש לתהליכים עולמיים בעולם שנעשה גלובלי יותר מתמיד.

תוכני הלימוד נבנים על בסיס ניסיון וידע שהצטברו בבתי ספר למנהל עסקים מובילים בעולם, עם התאמות לצרכים הייחודיים של ארגונים בישראל. תפיסת ההוראה של בית הספר מתבססת על חידוש תוכני הלימוד והתאמתם לממצאי מחקר עדכניים ולמציאות בסביבה המשתנה. חברי הסגל עוסקים במחקר אקדמי בתחומם, במתן ייעוץ לתאגידים פרטיים וציבוריים ובהוראה בחוגים מעולים בחו"ל. פעילויות אלה מבטיחות קשר הדוק עם ההתפתחות במחקר ובעולם העסקים.

אנו מאמינים שלמידה היא רב-ממדית. בהתאם לכך, הסטודנטים לומדים מהידע של חברי הסגל, כמו גם מניסיונם של חבריהם לספסל הלימודים. לכן, אנו מדגישים בחירת לומדים בעלי ניסיון מקשת רחבה של עיסוקים וארגונים. התוכנית מעודדת עבודה בצוות בהכנת פרויקטים ומשימות. בעבודות אלו, תוך כדי לימוד הקורסים השונים, מעודד הלומד לתרום מניסיונו וליהנות מניסיונם של חבריו לקבוצה ולכיתה.

הלומדים

הלומדים עומדים במרכז ההוויה של בית הספר. הם חוליית הקישור בין העולם האקדמי לבין הקהילה העסקית והניהולית. הם באים מקהילה זו, סופגים ידע ומומחיות ושבים לקהילה ליישמם. על כן, פרופיל הסטודנטים בתוכנית הוא בר-תחרות עם תוכניות MBA טובות בעולם ובארץ. 

הסטודנטים באים ממגוון רחב של מקצועות, תחומי פעילות בארגוניהם ורקע אקדמי. גילם הממוצע בעת הקבלה ללימודים הוא 35 והם בעלי 7 שנות ניסיון ממוצע בעבודה ולאחר קבלת תואר אקדמי ראשון (שלוש שנים נדרשות כמינימום). כמחצית מהסטודנטים בעלי השכלה הנדסית/כמותית (אזרחית, מחשבים, מכונות, כימית, תעשייה וניהול ועוד), וכרבע מהתלמידים בעלי תואר אקדמי בכלכלה וניהול. היתר בעלי השכלה משפטית, או תואר ראשון ומעלה במדעי החברה, מדעי הטבע ומדעי הרוח. כשליש מכל מחזור הוא נשים.

תחומי העיסוק של הסטודנטים מגוונים. כמחציתם מגיעים מהתעשייה ובעיקר תעשייה עתירת-ידע. המחצית השנייה כוללת סטודנטים מענפי השירותים (בנקאות, ביטוח, שירותי מחשב וניהול), אנשי צבא וארגונים ללא כוונת רווח.

משך הלימודים

הלימודים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע - ימי חמישי בין השעות 15:00 - 21:00 (תרגולים מתחילים בשעה 14:00) וימי שישי בין השעות 08:00 - 14:00. הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר/נובמבר, ומסתיימים בפברואר/מרץ של השנה העוקבת, סה"כ כ-16 חודשים.
שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעיתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש.

מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע. סידור זה מאפשר ללומדים לרכוש תואר שני בלי לקטוע מסלולי קידום.

משך לימודים קצר: כאמור, הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות של 9 שבועות. משך הזמן הקלנדרי של הלימודים קצר מרוב תוכניות הלימוד המקבילות בארץ.

חווית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים והניסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים.

שילוב בין תיאוריה למעשה: התוכנית משלבת בין מרצים מהאקדמיה לבין מרצים מהשטח, הן מהארץ והן מחו"ל. המרצים בתוכנית מדגישים את האוריינטציה היישומית של החומר הלימודי, והשילוב בין התיאוריה למעשה תורם לאיכות הניסיון ולחוויית הלמידה בתוכנית. 

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.
4. עמדו בבחינת ה-GMAT, הכוללת חלק כמותי וחלק מילולי, וקיבלו גם ציון כללי.

  *מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות יקבלו פטור מבחינת ה-GMAT.
  *מועמדים בעלי תואר שני מאוניברסיטאות מוכרות ונושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת ה-GMAT.
  *ועדת ה-MA של בית הספר למנהל עסקים תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת ה-GMAT.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

5. לאחר עמידה בכל הנ"ל, יזומנו המועמדים, כחלק מתהליך המועמדות, לראיון.

שכר לימוד 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב) , בכפוף לתקנון שכ"ל.

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

בעלי תפקידים

פרופ' שי צפריר
ראש ביה"ס וראש אקדמי של התוכנית

גב' ורד פטרר-אלון
מרכזת התוכנית
דוא"ל:valon@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249581