bussines logo

apply button

univ logo3

מידע למועמד

 

שימו לב: בשנה"ל תש"פ לא תיפתח ההרשמה לחוג לניהול מידע וידע.

מטרת הלימודים

החוג לניהול מידע וידע פועל על פי מודל עולמי הנקרא ischools, תחום אקדמי ששם במוקד את מושג המידע וחוקר אותו על כל היבטיו.

תוכנית הלימודים מתייחסת להיבטים התנהגותיים, טכניים וכלכליים של המידע. כל בוגר יוכל לענות או לחקור, במסגרת מקום העבודה, שאלות מעשיות הקשורות למידע - כגון:

מה גורם לאדם לשתף מידע, מאיזה סוג ועם מי? מהי השפעה של הביקורת המקוונת (online reviews) על צרכנים?

איך מזהים ב-BIG DATA מידע רלוונטי לארגון? איך מנתחים מידע טקסטואלי? איך מציגים מידע רב-מימדי?

איך עושים כסף ממוצר חינמי? איך מתמחרים מוצר ייחודי שאין לגביו מידע שוק?

 להרחבה בנושא, ראו את דבר ראש החוג.

לתקנון הלימודים- לחצ/י כאן

 

מבנה הלימודים

הלימודים אורכים כשנתיים, המחולקות ל:

1. יום לימודים מלא פעם בשבוע (יום ג') לאורך שנה וחודש (ברצף), בעת הצורך ובהודעה מראש, יתכן שיתקיימו ימי לימוד בימי שישי

2. כשנה של כתיבת תזה או עבודת גמר/פרקטיקום והצגתה ביום עיון חוגי.

תכנית הלימודים בחוג מובנית כרצף שתחילתו בלמידה כללית במסגרת כיתתית ובשלבים המתקדמים יותר של התכנית פיצול על-פי מסלולי הלימוד השונים עד למיקוד בנושא ההתמחות והמחקר הספציפי בו בוחר התלמיד.

הלימודים מתקיימים בשני מסלולי לימוד:
מסלול א'- מסלול הכולל למודים בהיקף 32 שש"ס וכתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה
מסלול ב'- מסלול הכולל למודים בהיקף 40 שש"ס, ביצוע פרקטיקום וכתיבת עבודה מסכמת בעקבותיו.
בנוסף מוצעת התמחות בספרנות שתקנה ספח לתעודה האקדמית. תלמידים המעוניינים בקבלת ספח בספרנות בנוסף לתעודת התואר השני מחויבים לקחת את מלוא הקורסים המשויכים לתכנית ההתמחות בספרנות.

התכנית בנויה מ-7 תקופות לימוד. כל תקופה בת שמונה שבועות (כך שכל קורס כולל שמונה מפגשים) ולאחר מכן שבוע בו מתקיימות הבחינות ומוקדש לסיום חובות הקורס. במהלך התקופה מלבד הנוכחות השוטפת בשיעורים ניתנות גם מטלות כיתתיות ומטלות בית, אשר נעשות באופן יחידני או בקבוצות קטנות על-פי דרישות הקורס.

 

תנאים מינימאליים להרשמה

1. ציון של 80 לפחות בתואר הראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. 
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל או בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. 
מועמדים בעלי ציון תואר ראשון בין 76 ל-79, אשר ועדת הקבלה החוגית תמליץ על קבלתם, יוכלו להתקבל במעמד על-תנאי ויחויבו לעמוד בממוצע ציונים בתקופות הלימוד הראשונות שיקבע ע"י  החוג.

2. בחינת כניסה בשפה באנגלית המכסה תכנים לשוניים וענייניים מטעם החוג.

3. ראיון קבלה.

4. ידע בעברית - מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

5. ידע וניסיון בעבודה עם מחשב.

  

תהליך קבלה

1. לאחר ההרשמה בפורטל ההרשמה של האוניברסיטה, על המועמד למלא את השאלון למועמד ולהעבירו במייל למזכירות החוג.

2. לאחר קבלת ההרשמה והשאלון במזכירות החוג מוזמן המועמד לאחד ממועדי הבחינה.

- הבחינה הינה בחינה פנימית של החוג.

-הבחינה כוללת כ-31 שאלות בררה-מרובה ו-2 קטעי הבנת הנקרא עם שאלות נכון/לא-נכון.

-הבחינה בשפה האנגלית ומתבצעת על-גבי מחשב.

-הבחינה כוללת הבנת הנקרא, ידע כללי של מושגים בתחום ושימוש במנועי חיפוש ומאגרי מידע ברשת.

-אורך הבחינה - שעה.

3. מיד עם סיום הבחינה מתבצעת הראיון. הראיון מתבצעת בדרך כלל במתכונת של קבוצות קטנות (3-5 מועמדים) ואורך כשעה. אופי הראיון הוא של הכרות ושיחה קצרה אודות הרקע האישי והמקצועי של המועמדים, רקע מטעם חבר הסגל המראיין על החוג ואופי הלימודים ועוד.

4. תוצאות הבחינה וחוות דעת המראיינים מרוכזות ע"י מזכירות החוג ועוברות לועדה החוגית לתואר שני (ועדת קבלה) אשר מעבירה את המלצותיה בדבר קבלה לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר אישור הרל"מ יוצא ממדור ההרשמה מכתב קבלה רשמי אליו מצורף התשלום הראשון ע"ח שכר לימוד. ביצוע התשלום מבטיח את המקום במחזור אליו נרשם והתקבל המועמד.

 חשוב לדעת כי ללא הצגת המסמכים המקוריים (או העתק נאמן למקור) של התעודה וגיליון הציונים של התואר הראשון, לא ניתן לקבל את אישור הרל"מ גם אם הועברה המליצה לקבלה על ידי  הועדה.

 

שכר לימוד

שכ"ל בתכנית הינו שכ"ל אוניברסיטאי רגיל. העומד על 200% שכ"ל עבור שנתיים אקדמיות (ומהווה מינימום שכ"ל לתואר שני). תלמיד מסלול א' (מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - תזה) הממשיכים לשנה שלישית ישלמו 10% שכ"ל עבור שנת הלימודים השלישית.

(ע"פי החלטת המל"ג שכ"ל שנתי לתואר שני שנה"ל תשע"ט עומד על ש"ח)*.

*תעריף זה אינו כולל תשלומים נלווים (אבטחה, שירותים וכיו"ב), על פי תקנון שכ"ל.

 

תקשורת

טלפון: 04-8288963, 04-8288981

דוא"ל: ischool@univ.haifa.ac.il
 
       aweber@univ.haifa.ac.il