MBA תואר שני

בחוג למנהל עסקים פועלות שמונה תכניות לימודים: תכנית MBA למנהלים, תכנית MBA בהתמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, תכנית MBA בהתמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין, תכנית MBA בהתמחות בניהול ארגונים ללא מטרת רווח (אלכ"ר), תכנית MBA בניהול ספנות ונמלים, תכנית MBA מחקרית – עם תיזה, MBA Program Specializing in Sustainability ו- MBA Program in English

התכניות מכוונות למנהלים בעלי רקע אקדמי מתאים וניסיון ניהולי הרוצים לפתח ולקדם את יכולתם הניהולית. מטרת התכניות להקנות כלים לשיפור החלטות ניהוליות. התכניות מרחיבות ומעמיקות את הידע הדרוש לפעילות מוצלחת בסביבה תחרותית ומשתנה. במהלך הלימודים מוצגות גישות עדכניות לניהול, מודלים תיאורטיים ושיטות בנות יישום.

ברוב תכניות הלימוד הלימודים מתקיימים במסלול ב' בלבד (תואר שני ללא תזה), מלבד התכנית המחקרית המתקיימת במסלול א'. היקף השש"ס בתכניות השונות הינו בין 40 לבין 52 שש"ס.

בתוכנית MBA מחקרית: לימודים פרונטליים מתקיימים בימים: שלישי אחה"צ וחמישי בין השעות 21:00-14:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00

תנאי קבלה לתואר שני

 • תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*, בציון גמר של 80 ומעלה.
 • 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון
 • עמידה בבחינת GMAT הכוללת חלק כמותי וחלק מילולי, וקבלת ציון מינימאלי שייקבע.
 • בחלק מתכניות הלימוד תתקיים בחינת כניסה חוגית במקום בחינת ה-GMAT.
 • -מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הGMAT
  בעלי תואר שני ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל* ונושאי משרות ניהול בכירות רשאים לבקש פטור מבחינת הGMAT.
  ועדת ההוראה תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת הGMAT ובהכרה בבחינת המיון כתנאי להרשמה ולקבלה.
 • ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה
 • ראיון קבלה.
 • *מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מבנה הלימודים

הלימודים מאורגנים ב-7 תקופות לימוד (פרט לתוכנית בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין שבה 8 תקופות לימוד), כשבכל תקופה 8 שבועות לימוד ושבוע נוסף לבחינות. הבחינות יתקיימו בכול אחד מימות השבוע.
תלמיד חייב ללמוד את כל הקורסים שנקבעו לו בכל תקופה. התוכניות הן תוכניות מובנות, ולכן אין אפשרות לפריסת לימודים.

לפרטים נוספים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

בניין ג'ייקובס, קומה6 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

 • dummy bschool@hevra.haifa.ac.il

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה