New logo faculty social sciences
univ logo

לימודי תואר שלישי - דוקטורט (Ph.D)

לימודים לתואר שלישי נחשבים לתואר האקדמי העליון בכל תחום. התואר השלישי, תואר דוקטור לפילוסופיה, מקנה לנושאים אותו את הרשות לפעול עצמאית כחוקר בתחום הדעת בו התואר נרכש. דבר זה נכון גם לגבי לימודי תואר שלישי בתחומים השונים של מנהל עסקים. לב הלימודים בתואר השלישי הוא בביצוע עבודה מחקרית משמעותית, שהיא התוצר המרכזי העומד לשיפוט בתום התהליך. בעלי דוקטורט במנהל עסקים מוכשרים לבצע מחקר והוראה בתחום הדעת בו סיימו את לימודיהם, במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. במקביל, בעלי תואר שלישי יכולים למצוא את עצמם עוסקים במחקר יישומי או ניהול בדרגות הגבוהות ביותר בתחום רלבנטי להכשרתם מתוקף הכישורים והכלים שרכשו במהלך התואר.

בבית הספר למנהל עסקים מתקיימת תוכנית של לימודי דוקטורט במנהל עסקים בכל תתי-התחומים של מנהל עסקים ובכלל זה, בתחום המימון, מערכות מידע, ניהול המשאב האנושי, אסטרטגיה, שיווק ופסיכולוגיה של צרכנים, התנהגות ארגונית ופסיכולוגיה של רגשות. הלומדים לדוקטורט במנהל עסקים מונחים על ידי חבר סגל בכיר מתוך חברי הסגל האקדמי של החוג. עבודת המחקר מתבצעת בליווי אישי צמוד של המנחה. חלק מהמחקר של חברי הסגל ושל הדוקטורנטים מתקיים במסגרת מרכזי המחקר והמעבדות שבהם חברים חוקרי החוג, כגון המרכז לחקר חברת המידע, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי והמעבדה לחקר תפיסה חברתית של רגש.

יש לשים לב, כי מורשה להנחות דוקטורט חבר סגל אקדמי מדרגת מרצה בכיר ומעלה. להתרשמות מתחומי המחקר של חברי הסגל האקדמי בבית הספר, ניתן להיכנס לאתר האישי של כל אחד מחברי הסגל בבית הספר למנהל עסקים באתר הכללי של בית הספר, או בקישור הבא - חברי הסגל האקדמי בבית הספר למנהל עסקים


התוכנית

התוכנית ללימודי דוקטורט במנהל עסקים נועדה למועמדים בעלי תואר שני (עם תזה) במנהל עסקים ובתחומים קרובים, כגון כלכלה וניהול, המעוניינים להמשיך בלימודי מנהל עסקים לתואר שלישי. התוכנית יכולה להתאים גם למוסמכי חוגים אחרים, שמחקרם בתואר השני היה קרוב לתתי-התחומים של מנהל עסקים, תוך התניה של לימודי השלמה רלוונטיים. לתוכנית יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני עם תזה ממוסד מוכר בארץ או בעולם. תיאור מלא של תהליך הלימודים, דרישות ותנאי הקבלה לתוכנית ולסיומה, מצויים בתקנון המצורף בקישור הבא - תקנון לימודי תואר שלישי בבית הספר למנהל עסקים


תוכנית הדוקטורט של בית הספר למנהל עסקים

בעלי תואר שני ללא תזה, נדרשים להירשם ללימודי השלמת תזה בבית הספר ולהשלים תזה, טרם יוכלו להירשם ללימודי תואר שלישי. מידע ותקנון מפורט של לימודי השלמה במסלול ההשלמות מצוי בתפריט תחת "השלמת תזה".

תלמידי התוכנית נדרשים ללמוד מספר קורסים בתיאום עם המנחה, וכן שלושה קורסי חובה המפורטים בהמשך (בהתאם לסעיפים 4ז, ו-5 בתקנון).


מבנה הלימודים

במהלך לימודי הדוקטורט י/תחויב כל תלמיד/ה בלימודי חובה כלליים ותחומיים בהיקף של עד 16 שש"ס, בהתאם לתחום המחקר המוצע והרקע האקדמי הקודם. כחלק מחובות הלימוד, התלמיד/ה ילמד/תלמד שלושה קורסי חובה המוצעים בבית הספר למנהל עסקים. דרישת הציון המינימלי בכל קורס וממוצע ציון כללי ייקבעו על ידי מנח/י העבודה.

בשלב הראשון, י/תידרש התלמיד/ה להכין את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה הבית-ספרית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו/ה. בשלב השני, עם אישור הצעת המחקר על ידי הגורמים המוסמכים, י/תידרש התלמיד/ה להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט, כל זאת על פי המפורט בתקנון לימודים לתואר שלישי בבית הספר למנהל עסקים. 


ועדת הדוקטורט החוגית

פרופ' שלמה הראלי, ראש תוכנית הדוקטורט

ד"ר קימברלי וויבר לבנת, חברת ועדת הדוקטורט

ד"ר שגיא אקרון, חבר ועדת הדוקטורט

 

לפרטים נוספים:

גב' טניה ליבשבסקי

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 04-8288453

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה