מנהל עסקים - ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין - מחזור ט"ז - כיתת עומר

שנת הלימודים תשפ"ב

תקופת לימוד 1  (12.10.2021 - 10.12.2021) - מערכת 

שיטות כמותיות (4540)- ד"ר ניצה ברקן (מאוחד) 9:00 (יילמד בזום)

מחשבים ומערכות מידע (5025) – ד"ר דייוויד בודוף 13:00 (יילמד בזום)

חשבונאות פיננסית וניהולית (5010) - ד"ר איתמר כוכבי 16:00-20:30 (יילמד בזום)

 

תקופת לימוד 2   (14.12.2021 - 11.02.2022)

התנהגות ארגונית (4508)- פרופ' שי צפריר 9:00

כלכלה ניהולית (5020) - ד"ר דורון ניסני 13:00

ניהול פיננסי ומימון (5040) - ד"ר שגיא אקרון 16:00 (+תרגול)

 

תקופת לימוד 3  (15.02.22– 12.4.2022)

מאקרו-כלכלה, 4 מפגשים (5092) – ד"ר רון אייכל 9:00-12:00

אסטרטגיה עסקית (5125) – ד"ר חנן בן עוז 12:00-15:00

סוגיות בהנדסת בניין (5045) - ד"ר דורה זאל 16:00-20:30

 

תקופת לימוד 4 (26.04.2022 - 1.07.2022)

השקעות (5070) - ד"ר דורון ניסני 9:00

תכנון עירוני ותכנון אזורי (5030) - ד"ר מישל אורן  17:30- 13:00

יסודות במדידה ובמיפוי + ממ"ג (5165) - אנג' ודים פישביין ומר ערן ליבנה 17:30-20:30

 

תקופת לימוד 5 (5.07.2022 - 16.09.2022)

ניהול השיווק (4590)- ד"ר אמיר להט (מאוחד) 9:00

כלכלה עירונית (5085) - ד"ר גילת בן-שטרית 13:00

יסודות במדידה ובמיפוי + ממ"ג (5165) - אנג' ודים פישביין ומר ערן ליבנה 16:00- 20:30

 

שנת הלימודים תשפ"ג

תקופה 6

תורת השמאות (10 מפגשים) (5105) - ד"ר איל סלינג'ר 8:30-13:00

הסביבה המשפטית של ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין (5035) - ד"ר פאינה מילמן-סיון 14:00-18:30

 

תקופה 7

משחק עסקים (5115) – ד"ר עמוס ברנס 

דיני התכנון העירוני (5060) - עו"ד זיו לוטן 13:00

ניהול פרויקטים (5120) - ד"ר דורה זאל 16:00

 

תקופה 8

משחק עסקים (5115) – ד"ר עמוס ברנס

דיני מיסוי (5100) - רו"ח יובל אבוחצירא 15:00

 

* ייתכנו שינויים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

בניין ג'ייקובס, קומה 6, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy bschool@hevra.haifa.ac.il

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה