New logo faculty social sciences
univ logo

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ט - כיתות זהבית וזיתנית

שנת הלימודים תשפ"ד 


תקופת לימוד 1: 04.01.2024 - 23.02.2024 - מערכת זהבית+זיתנית

 • ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי

 • כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני

 • שיטות כמותיות (4020) - ד"ר יובל סמיד


תקופת לימוד 2: 29.02.2024 - 19.04.2024 - מערכת זהבית, מערכת זיתנית

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי


חופשת פסח: 17.04.24 - 29.04.24


תקופת לימוד 3: 02.05.2024 - 21.06.2024 - מערכת זהבית, מערכת זיתנית

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן


תקופת לימוד 4: 27.06.2024 - 16.08.2024 - מערכת זהבית, מערכת זיתנית

 • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - פרופ' מיכל בירון

 • ניהול כישרונות (0.5 קורס) (4292) - פרופ' שי צפריר

 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 22.08.2024 - 29.10.2024

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב

 

ערב ראש השנה תשפ"ה - 02.10.2024

שנת הלימודים תשפ"ה


תקופת לימוד 6: נובמבר 24'
 - ינואר 25'

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • השקעות (4210) -       

 • מנהיגות (0.5 קורס) (4389) - ד"ר מאנו חלחל

 • מבוא לסימולציה בניהול הארגון (4387) - ד"ר משה גורן

תקופת לימוד 7: ינואר 25' - מרץ 25' 

 • כלכלת מידע (4296) - פרופ' דפנה רבן

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) - ד"ר משה גורן


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה