New logo faculty social sciences
univ logo

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ח - כיתות וינקה ווניל

שנת הלימודים תשפ"ג 


תקופת לימוד 1: 27.10.2022 - 23.12.2022 - מערכת וינקה, מערכת וניל

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי

 • ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף

 • כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני

 • שיטות כמותיות (4020) - גב' אדוה עבדי-קרסיקוב


תקופת לימוד 2: 29.12.2022 - 24.02.2023 - מערכת וינקה, מערכת וניל

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי


תקופת לימוד 3: 02.03.2023 - 12.05.2023 - מערכת וינקה, מערכת וניל

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר


חופשת פסח: 02.04.23 - 12.04.23


תקופת לימוד 4: 18.05.2023 - 21.07.2023 מערכת וינקה, מערכת וניל

 • השקעות (4210) - ד"ר דורון ניסני

 • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - פרופ' מיכל בירון

 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 28.07.2023 - 12.09.2023 מערכת וינקה, מערכת וניל

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף

 • יזמות וחדשנות (4281) - ד"ר שייקה מרום

ערב ראש השנה תשפ"ד - 15.09.2023

שנת הלימודים תשפ"ד


תקופת לימוד 6: 04.01.2024 - 23.02.2024 - מערכת וינקה, מערכת וניל

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • כלכלת מידע (4296) - פרופ' דפנה רבן

 • מבוא לסימולציה בניהול הארגון (4387) - ד"ר משה גורן

 • מנהיגות (0.5 קורס) (4389) - ד"ר מאנו חלחל


תקופת לימוד 7: 29.02.2024 - 30.04.2024 - מערכת וינקה, מערכת וניל

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) - ד"ר משה גורן


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה