New logo faculty social sciences
univ logo

מנהל עסקים - ניהול ספנות ונמלים - מחזור ז' - כיתת זהרון

שנת הלימודים תשפ"ג 

תקופת לימוד 1: 27.10.2022 - 23.12.2022

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי

 • ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף

 • כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני

 • שיטות כמותיות (4020) - גב' אדוה עבדי-קרסיקוב


תקופת לימוד 2: 29.12.2022 - 24.02.2023

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד 3: 02.03.2023 - 12.05.2023

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר
 • יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) - ר/ח יגאל מאור


תקופת לימוד 4: 18.05.2023 - 21.07.2023

 • השקעות (4210) - ד"ר דורון ניסני

 • תכנון ופיתוח נמלים (7800) - ר/ח יגאל מאור, מר שלמה ברימן, מר יהודה היימליך

 • יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) (המשך) - ר/ח יגאל מאור

 • הנמל כחוליה בשרשרת האספקה (7615) - מר דוד רוזן

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 28.07.2023 - 12.09.2023

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • אסטרטגיה עסקית (4290) (המשך) - פרופ' דניאל צבר

 • מערכות מידע בספנות (0.5 קורס) (7900) - מר דוד רוזן

שנת הלימודים תשפ"ד

תקופת לימוד 604.01.2024 - 23.02.2024 

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • מבוא לסימולציה בניהול הארגון (4387) - ד"ר משה גורן

 • פרויקט מסכם (7700) - ר/ח יגאל מאור

 • כלכלת ספנות (7625) - ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

 • אסטרטגיות בתפעול וניהול נמלים (7635) - מר שלמה ברימן, מר יוסי בסן

 

תקופת לימוד 729.02.2024 - 30.4.2024 

 • אסטרטגיות בהובלה ימית (7655) - ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

 • משפט ימי (0.5) (7645) - כב' השופט אלכס קיסרי

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) - ד"ר משה גורן

 • פרויקט מסכם (7700) (המשך) - ר/ח יגאל מאור

 
(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש
דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה