New logo faculty social sciences
univ logo

מערכת שעות מחזור כ"ה, 2021-2019 - כיתות גומא וגפן

תחילת לימודים 31.10.2019 - ב' בחשון, תש"פ

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 31.10.2019 - 27.12.2019 - מערכת גומאמערכת גפן


תקופת לימוד 2: 02.01.2020 - 28.02.2020 - מערכת גומאמערכת גפן


תקופת לימוד 3: 05.03.2020 - 15.05.2020 - מערכת גומאמערכת גפן

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20


תקופת לימוד 4: 21.05.2020 - 17.07.2020 - מערכת גומאמערכת גפן


תקופת לימוד 5: 23.07.2020 - 25.09.2020 - מערכת גומאמערכת גפן

ערב ראש השנה תשפ"א - 17.09.2020

שנת הלימודים תשפ"א

תקופת לימוד 6: 22.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת גומאמערכת גפן

תקופת לימוד 7: 24.12.2020 - 05.03.2021 - מערכת גומאמערכת גפן

 • סדנת ביטוח (4222) - מר גיל מזרחי
 • סמינר מחקר לבחירה - סגל ביה"ס* (ראו בהמשך)
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
  * יש לבחור קורס אחד 


סמינרי מחקר - סגל בית הספר (בחירה)

 • אמון בעולם העבודה (4415) - פרופ' שי צפריר
 • מחקר בתפיסה חברתית של רגש (4420) - פרופ' שלמה הראלי
 • למידת מכונה (4421) - ד"ר דיוויד בודוף
 • גידור סיכונים (4422) - ד"ר מחמוד קעדן
 • נושאים נבחרים בתורת המשחקים (4423) - ד"ר דורון ניסני
 • מתודולוגיות במנהל עסקים ומדעי החברה (4424) - ד"ר שגיא אקרון


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה