MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור וו, 2023-2021

שנת הלימודים תשפ"ב 

תקופת לימוד 1: 14.10.2021 - 10.12.2021


תקופת לימוד 2: 16.12.2021 - 11.02.2022

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי

 • יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) - מר נחום גנצרסקי

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד 3: 17.02.2022 - 06.05.2022

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - ד"ר אבי מוסקוביץ

חופשת פסח: 13.04.22 - 23.04.22


תקופת לימוד 4: 12.05.2022 - 08.07.2022

 • השקעות (4210) - ד"ר מחמוד קעדן

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר

 • הנמל כחוליה בשרשרת האספקה (7615) - מר דוד רוזן


תקופת לימוד 5: 14.07.2022 - 16.09.2022

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • תכנון ופיתוח נמלים (7800) - מר שלמה ברימן, ר/ח יגאל מאור, מר יהודה היימליך
 • הסביבה המשפטית של ניהול עסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

 • מערכות מידע בספנות (0.5 קורס) (7900) - מר דוד רוזן

ערב ראש השנה תשפ"ג - 25.09.2022

שנת הלימודים תשפ"ג

תקופת לימוד 6: אוקטובר-דצמבר 22'

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

 • פרויקט מסכם (7700) - ר/ח יגאל מאור
 • כלכלת ספנות (7625) - ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן
 • אסטרטגיות בתפעול וניהול נמלים (7635) - מר שלמה ברימן, מר יוסי בסן


תקופת לימוד 7: דצמבר 22' - פברואר 23'

 • אסטרטגיות בהובלה ימית (7655) - ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

 • משפט ימי (0.5) (7645) - כב' השופט אלכס קיסרי

 • משחק עסקים (4338) (המשך) - ד"ר עמוס ברנס
 • פרויקט מסכם (7700) (המשך) - ר/ח יגאל מאור

 

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

 
דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

בניין ג'ייקובס, קומה 6, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

 • dummy bschool@hevra.haifa.ac.il

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה